dobrze wiedzieć!
wstecz
Agencja Badań Medycznych pod lupą Najwyższej Izby Kontroli
07/10/2023, 13:29
Dawid Chwiałkowski

Jakie efekty przyniosło prawie 0,9 mld zł zainwestowanych przez NFZ w Agencję Badań Medycznych do czerwca ub.r.?

Według NIK niewystarczające… co w perspektywie zwiększania budżetu w kolejnych latach stawia po znakiem zapytania realizację celów ABM. Jednym z głównych zarzutów sformułowanych przez NIK jest brak uzyskania przez ABM korzyści finansowych dla budżetu państwa i systemu ochrony zdrowia. Założeniem funkcjonowania ABM jest bowiem między innymi finansowe wspierania niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym potwierdzenie lub sprawdzenie ich skuteczności przez ośrodki niezależne od firm farmaceutycznych.

W zaleceniach pokontrolnych można znaleźć chociażby wnioski o planowanie i realizację własnej działalności badawczo-rozwojowej, z uwzględnieniem efektów tej działalności, wdrożenie skutecznych mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko podwójnego dofinansowywania tych samych projektów badawczych oraz prowadzenie systematycznej ewaluacji finansowanych projektów w zakresie korzyści finansowych dla budżetu państwa i systemu ochrony zdrowia.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/agencja-badan-medycznych-2023.html