dobrze wiedzieć!
wstecz
Co dalej z ustawą o jakości w ochronie zdrowia?
10/24/2022, 14:49
Marcin Śliwka

Przebieg prac w ostatnich latach nad tytułowym aktem prawnym przypomina miks opery mydlanej z przeciąganiem liny. Powstało wiele koncepcji i wersji kompleksowego uregulowania kwestii związanych z jakością w ochronie zdrowia. Zeszłoroczne projekty z lipca i listopada spotkały się z licznymi głosami krytyki, m.in. dotyczącymi systemu raportowania zdarzeń niepożądanych czy roli Narodowego Funduszu Zdrowia w ocenie jakości placówek.

W ostatnich tygodniach ponownie wzmożono prace na projektem ustawy i obecnie trafił on do prac Komisji Prawniczej.

Co zakłada skorygowany projekt:

- wszystkie placówki, nie tylko szpitale, będą zobligowane do wdrożenia wewnętrznego systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych obejmującego rejestrację i analizę zdarzeń z wykorzystaniem analiz przyczyn źródłowych (RCA) w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy;

- przesyłanie zgłoszonych zdarzeń niepożądanych i analiz przyczyn źródłowych do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Co do tego aspektu wiele osób ma obawy dotyczące denuncjacji i późniejszej, ewentualnej odpowiedzialności placówki i personelu przy nadal niefunkcjonującym prawdziwym systemie no-fault;

- wszystkie placówki, po warunkiem zawarcia umowy z NFZ, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obligatoryjnie będą musiał uzyskać autoryzację. We wcześniejszych wersjach wymóg dotyczył wyłącznie szpitali;

- powstanie modelu pozasądowej kompensacji szkód wynikających ze zdarzeń medycznych zastępującego nieefektywne Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzenia medycznych. Powiązany z nim będzie Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zarządzany przez Rzecznika Praw Pacjenta;

Więcej m.in. na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

Linki, w tym link do treści projektu poniżej:

https://www.gov.pl/web/rpp/aktualny-stan-prac-nad-projektem-ustawy-o-jakosci-i-bezpieczenstwie?fbclid=IwAR3my7bKZIOqKP7Xe-nUYGKCseeP17nXvOEgTXCVb3mSEYS4_eVlG3hfFXE

https://legislacja.gov.pl/projekt/12349305/katalog/12804539?fbclid=IwAR2HYOcu6LDAdRjh6mGX4f247aNtEMmDpBdf7DBvv3EaXR48PaiYAvmuFWI#12804539