Grupa Mentor

Czym jest Grupa MENTOR?

Jak zarządzać ryzykiem?

MedRisk to program, który jest kolejnym krokiem
w kierunku budowania w szpitalach mechanizmów zarządzania ryzykiem.
Jest wdrażany w podmiotach leczniczych, które korzystają z usługi brokerskiej MENTOR S.A.

 

Wpływa na cztery obszary działania podmiotu leczniczego:

 1. Oszczędności finansowe:
  ochrona przed finansowymi skutkami roszczeń pacjentów, zapobieganie karom nakładanym przez NFZ, obniżenie składki ubezpieczeniowej.
 2. Podnoszenie jakości udzielanych świadczeń medycznych:
  wsparcie procesów akredytacyjnych, zestaw wzorcowych procedur zgodnych ze standardami akredytacji, stały kontakt z audytorami CMJ
 3. Wiedza personelu medycznego w zakresach formalno-prawnych:
  program szkoleń prowadzonych przez pracowników Zakładu Prawa Medycznego UMK w Toruniu, algorytmy postępowania w kilkudziesięciu zakresach udzielania świadczeń medycznych.
 4. Relacje zewnętrzne z pacjentami oraz relacje wewnętrzne personelu:
  program szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz zachowania w sytuacjach trudnych.

MedRisk odpowiada na większość postulatów rynku ubezpieczeniowego w odniesieniu do ryzyka odpowiedzialności cywilnej w szpitalach. Od chwili powstania czetery lata temu jest audytowany przez największych ubezpieczycieli działających w Polsce. Znają oni założenia programu i cele jakie osiągają dzięki niemu podmioty lecznicze. Dzięki takiej polityce wprowadzone do siwz postępowania przetargowego na ubezpieczenie informacji o wdrożeniu w podmiotach objętych tym postępowaniem autorskiego programu Mentora MedRisk spowoduje dodatkową pozytywną ocenę ryzyka, co przełoży się na wysokość składek ubezpieczeniowych w ofercie przetargowej.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym specjalistą.