dobrze wiedzieć!
wstecz
Noworoczne problemy z akredytacją
01/08/2024, 15:05
Dawid Chwiałkowski

Z końcem roku upłynął termin na składanie wniosków o udzielenie akredytacji na starych zasadach, zgodnych z przepisami uchylonej ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia. Z informacji medialnych wynika, iż około 200 placówek zdecydowało się złożyć wniosek „rzutem na taśmę” przed końcem 2023 roku.

Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać przepisy dt. akredytacji z ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. I już na wstępie pojawiły się wysokie schody a niewiadome nie zostały rozwiane.

Po pierwsze nadal jeszcze nie zostały wydane akty wykonawcze do ustawy w myśl art. 41, tj. rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej.

Brak również nowych standardów akredytacyjnych. Nie powstały ponieważ nie została powołana nowa Rada Akredytacyjna, co powinno wydarzyć się do 31 grudnia ub. r.

Impas nadal więc trwa.

Więcej na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pod adresem https://www.cmj.org.pl