dobrze wiedzieć!
wstecz
Odwiedziny w szpitalu w czasach po COVID-19
06/08/2022, 14:12
Marcin Śliwka

Pandemia COVID-19 istotnie zmieniła reguły odwiedzin osób bliskich u pacjentów przebywających w szpitalu. Problemu nie ułatwiał fakt, iż przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w oparciu, o które podejmowano takie decyzje, nie są dostatecznie precyzyjne oraz nie były w przeszłości powszechnie stosowane. Poznaj aktualne rekomendacje Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19.

Pojęcie zbiorowych praw pacjenta nie jest nowe. Wprowadziła je ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uchwalona już w 2008 roku. Mimo to, przez wiele lat przepisy te były stosowane naprawdę sporadycznie. Sytuacja ta ulegała stopniowej zmianie i obecnie Rzecznik coraz chętniej wydaje tego typu decyzje. Czym są zbiorowe prawa pacjenta i co grozi podmiotowi leczniczemu, który stosuje niedopuszczalne praktyki?

Cały materiał, w ramach wykładu "Pojęcie zbiorowych praw pacjenta oraz postępowanie w sprawach związanych z ewentualnymi naruszeniami" czeka na naszych klientów portalu VOD. Zapraszamy!