dobrze wiedzieć!
wstecz
Premiera siódmego sezonu za nami
10/10/2022, 11:01
Marcin Śliwka

Czekaliśmy na to długie miesiące i wreszcie się udało. Webinar "Zdarzenia niepożądane. Wiele dróg - jeden cel" za nami! Sezon siódmy projektu MedWeb#SZKOLENIA nabiera rumieńców.

Spotkanie, które prowadził uznany redaktor telewizyjny Sławomir Siezieniewski, rozpoczęło się od projekcji materiału video zrealizowanego z udziałem uznanych specjalistów z zakresu jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Dziękujemy zaprzyjaźnionym szpitalom za pomoc w realizacji tego filmu. Do wniosków płynących z tego materiału odnieśli się Rafał Biernacki, dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych w Mentor S.A. oraz dr Marcin Śliwka, prezes zarządu w Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk.

Druga część należała już niepodzielnie do redaktora Andrzeja Borowczyka z telewizji POLSAT oraz dr hab. Tomasza Jurka, profesora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Panowie w brawurowej rozmowie, odnaleźli punkty styczne między procesami poprawy jakości w sportach motorowych, a rejestracją i analizą zdarzeń niepożądanych w medycynie. Obie materie łączy niewątpliwie złożoność i zespołowość realizowanych procesów, określone formy nadzoru oraz duża wrażliwość na szkody wizerunkowe.

Całość materiału zostanie udostępniona klientom konsorcjum Mentor/Medrisk w serwisie VOD w przyszłym miesiącu. A już teraz czekają tam na Państwa wywiady przeprowadzone z Andrzejem Borowczykiem ("O motosporcie, bezpieczeństwie i nie tylko...") i Tomaszem Jurkiem ("Rozmowy o bezpieczeństwie z Tomaszem Jurkiem").