Program

Program

Jak działa MedRisk?

Program MedRisk ma na celu kształtowanie świadomości członków personelu medycznego, podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów oraz jakości opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy ubezpieczeniowej. Nasze działania mają na celu stopniową identyfikację czynników odpowiedzialnych za podnoszone roszczenia odszkodowawcze, wdrażanie działań naprawczych oraz monitorowanie ich skuteczności. Nasza filozofia zakłada systematyczną współpracę z członkami personelu medycznego, kadrą zarządzającą szpitalami oraz zakładami ubezpieczeń.

Program MedRisk

adresowany jest do podmiotów leczniczych ma na celu stopniową identyfikację elementów zwiększających ryzyko prowadzenia działalności medycznej oraz skutkować poprawą jakości opieki nad pacjentami. W ramach programu prowadzony jest rozbudowany program edukacyjny zmierzający do ograniczenia ryzyk natury prawnej. Cykl szkoleniowy w pierwszym roku współpracy obejmuje m.in. zagadnienia związane z podstawami odpowiedzialności cywilnej w sektorze medycznym, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, prawami pacjenta oraz personelu medycznego. Nasi trenerzy zwracają szczególną uwagę na problematykę jakości oraz zdarzeń niepożądanych.

Elementem wspomagającym program edukacyjny jest aplikacja elektroniczna MedRisk. Korzystając z naszej platformy możecie Państwo uzyskać dostęp m.in. do: algorytmów postepowania dedykowanych członkom personelu medycznego, zanonimizowanych wyników medycznych audytów ubezpieczeniowych, orzeczeń sądowych, raportów Rzecznika Praw Pacjenta, druków, aktualnej bazy aktów prawnych oraz archiwalnych prezentacji.

Cechą charakterystyczną proponowanej aplikiacjie jest m.in. innowacyjny przekaz - krótkie formy tekstowe uzupełniające tradycyjne procedury pisane, indywidualizacja - z pełnym uwzględnieniem procedur już funkcjonujących w danej placówce medycznej, mobilność - dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, aktualizacja - uwzględnienie zmieniających się przepisów, niwelowanie zagrożeń natury prawnej - uwzględnienie ustaw medycznych, kodeksu cywilnego oraz dorobku sądów powszechnych.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym specjalistą.