dobrze wiedzieć!
wstecz
Standardy ochrony małoletnich w placówkach leczniczych
02/12/2024, 13:46
Dawid Chwiałkowski

Od 15 lutego ustawa o ochronie małoletnich, tzw. ustawa Kamilka, nakłada na podmioty medyczne, w tym szpitale i przychodnie, obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, z sześciomiesięcznym okresem przejściowym do dostosowania się do nowych regulacji, kończącym się 15 sierpnia 2024 r.

Ustawa nakłada również obowiązek weryfikacji pracowników pod kątem karalności na tle seksualnym. Większość podmiotów, które mają wprowadzić standardy powinny udostępnić je na swojej stronie internetowej oraz wywiesić w widocznym miejscu w swoim lokalu, w wersji zupełnej oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

W Ministerstwie Sprawiedliwości działa Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, złożony z ekspertów przedstawicieli rożnych instytucji. Do jego zadań należy przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co 2 lata.

Więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ustawa-kamilka--standardy-ochrony-maloletnich

Tekst ustawy (Rozdział 4b):

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001606/T/D20231606L.pdf