dobrze wiedzieć!
wstecz
Tak dla Funduszu Kompensacyjnego
07/17/2023, 13:30
Dawid Chwiałkowski

Przedmiotem prac Senatu RP podczas ostatniego, 64. posiedzenia były m.in. ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta oraz ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

W przypadku pierwszego aktu prawnego Senat w całości odrzucił ustawę wskazując nieprawidłowości w technice prawodawczej związane z transferem wielu przepisów z pierwotnej ustawy z dnia 9 marca 2023 (przyp. red. finalnie nieuchwalonej na ostatnim etapie) do wielu inny ustaw, niezgodność niektórych przepisów z Konstytucją oraz system autoryzacji podmiotów leczniczych zakładający sprzeczne interesy pomiędzy NFZ a placówkami.

Natomiast co do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (…) Senat wprowadził kilka poprawek, obejmujących np. rozszerzenie uzyskiwania rekompensat za szkody wynikające z błędów medycznych również o szpitale niefinansowane ze środków publicznych.

Więcej na stronie Senatu RP pod adresem:

https://www.senat.gov.pl/prace/posiedzenia/tematy,597,1.html