dobrze wiedzieć!
wstecz
Zielone światło Sejmu dla ustawy o niektórych zawodach medycznych
06/19/2023, 10:22
Dawid Chwiałkowski

W piątkowe, późne popołudnie odbyło się głosowanie na rządowym projektem dt. pierwotnie 17 zawodów medycznych. Po szeregu zgłoszonych poprawek większością 262 głosów Sejm przyjął projekt ustawy. Jedną z głównych, zgłoszonych poprawek obejmował usunięcie z listy logopedów.

Teraz ustawa trafi do Senatu, który będzie nad nią pracował podczas lipcowego posiedzenia.

Przypominamy, że ustawa ma na celu uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami, a także kwestii dotyczących ustawicznego rozwoju zawodowego, stworzenie rejestru tych profesji oraz odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wymienione zawody. Dotyczyć będzie zawodów takich jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Źródło:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=77&NrGlosowania=100