dobrze wiedzieć!
wstecz
Badania kliniczne – ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta
03/13/2023, 13:28
Dawid Chwiałkowski

Mowa oczywiście o rządowym projekcie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Akt wpłynął do Sejmu pod koniec listopada ubiegłego roku, ale dopiero teraz widać koniec ścieżki legislacyjnej.

Jednym z głównych celi nowych regulacji prawnych jest zwiększenia konkurencyjności Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych.

Jaki, między innymi, zakres przedmiotowy obejmuje ustawa?

- zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej badacza i sponsora badań klinicznych;

- zasady organizacji i funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych;

- zadania oraz zasady funkcjonowania Naczelnej Komisji Bioetycznej do spraw badań klinicznych;

- zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z badaniem klinicznym;

Tekst ustawy dostępny jest na stronie Sejmu RP pod adresem:

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=59F1A6A7A5E8B310C125890C004F125A