dobrze wiedzieć!
wstecz
Droga na skróty?
05/23/2023, 12:34
Dawid Chwiałkowski

Czyli poselski projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Po upadku rządowego projektu w ww. kwestii, o którym pisaliśmy 17 kwietnia, ziściło się zapowiadane przez Ministra Zdrowia ‘nowe rozdanie’. Otóż projekt, w nieco zmienionej, okrojonej formie, trafił w piątek do Sejmu jako projekt poselski. Niektóre elementy, np. Fundusz Kompensacyjny znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i RPP. Zrezygnowano również z dotychczasowych zapisów dotyczących problematyki no-fault, które stanowiły jeden z głównych zastrzeżeń, m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej.

Co zatem pozostało po pierwotnym, rządowym projekcie?

- obowiązkowa autoryzacja podmiotów leczniczych, ale tylko dla świadczeń szpitalnych;

- akredytacja podmiotów w nieco zmienionej formie, tj. na okres czteroletni przez ośrodek akredytacyjny, nie zaś NFZ;

- wewnętrzne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem, bez m.in. obowiązku przesyłania informacji o zdarzeniach niepożądanych do rejestru centralnego.

Projekt ustawy o jakości jest dostępny na stronie Sejmu pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1240-2023/$file/9-020-1240-2023.pdf

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest dostępny na stronie Sejmu pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-1238-2023/$file/9-020-1238-2023.pdf