dobrze wiedzieć!
wstecz
Finisz ustawy o jakości
07/31/2023, 12:50
Dawid Chwiałkowski

W ubiegły piątek, podczas 80. posiedzenia Sejmu, odrzucono senacki wniosek o odrzucenia ww. ustawy. Wynik głosowania w linku poniżej. Tym samym ustawa uchwalona przez Sejm 16 czerwca czeka już tylko na prezydencki podpis. Ustawa o jakości, która trafiła do Sejmu jako projekt poselski jest w wielu obszarach okrojona, np. o no-fault, w stosunku do historycznych już projektów.

Jednakże co najważniejszego pozostało?

1. Autoryzacja podmiotów udzielających świadczeń szpitalnych przez NFZ;
2. Wdrożenie przez placówki obowiązkowego, wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, obejmującego między innymi rejestrację i monitorowanie zdarzeń niepożądanych;
3. Akredytacja przyznawana raz na cztery lata przez MZ. Certyfikaty akredytacyjne wydane na podstawie aktualnych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Więcej informacji oraz wyniki głosowania na stronie Sejmu RP pod adresami:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3260

losowania=40

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=80&NrGlosowania=40