dobrze wiedzieć!
wstecz
Funkcjonowanie Funduszu Kompensacyjnego ZM
11/13/2023, 12:11
Dawid Chwiałkowski

Według informacji przekazanych przez Rzecznika Praw Pacjenta od września br., a więc od początku funkcjonowania nowego systemu, do RPP wpłynęło 41 wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. W głównej mierze są to sprawy związane z doznaniem przez pacjenta uszczerbku na zdrowiu podczas hospitalizacji, np. w związku z zabiegami operacyjnymi. Pojawiły się również te dotyczące zgonu oraz zakażeń.

Należy pamiętać, że wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można złożyć jeśli zdarzenie medyczne miało miejsce po wejściu w życie ustawy powołującej Fundusz, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 roku lub zdarzenie medyczne miejsce wcześniej, ale wnioskodawca dowiedział się o nim już po 6 września.

Więcej informacji o Funduszu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych