dobrze wiedzieć!
wstecz
Ile będzie można otrzymać za zdarzenie medyczne?
01/15/2024, 12:53
Dawid Chwiałkowski

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się wyczekiwany od kilku miesięcy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego kwot świadczeń kompensacyjnych, które będą wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego zarządzanego przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Dokument określa sposób obliczania kwoty świadczenia kompensacyjnego w przypadkach zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta. Świadczenie będzie wypłacane, jeśli zdarzenia medycznego można było uniknąć, stosując aktualną wiedzę medyczną lub inne metody diagnostyczne bądź lecznicze, chyba że pacjent świadomie zaakceptował ryzyko powikłań.

Maksymalne kwoty jakie można uzyskać w poszczególnych przypadkach: uszczerbek na zdrowiu - łączna kwota nie przekroczy 100.000 zł, za uciążliwości w leczeniu i pogorszenie się jakości życia kwota ta wyniesie maksymalnie 50.000 zł. Z kolei w sytuacji śmierci pacjenta świadczenie będzie ustalane z uwzględnieniem rodzaju relacji z osobą uprawnioną do odszkodowania oraz wieku zmarłego i beneficjenta.

Treść rozporządzenia oraz więcej szczegółów znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380503