dobrze wiedzieć!
wstecz
Jak zbudować wewnętrzny system zarządzania jakością?
11/11/2023, 08:31
Marcin Śliwka

Wejście w życie ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, stawia przed szpitalami nowe wyzwania. Do dnia 30 czerwca 2024 r. placówki medyczne powinny wdrożyć wewnętrzny system zarządzania jakością. Już wkrótce obligatoryjnym standardem będzie podejmowanie działań projakościowych, takich jak: identyfikacja ryzyka występowania zdarzeń niepożądanych oraz obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa. Standardem stanie się również okresowe monitorowanie oraz ocena jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, także poprzez analizę zdarzeń niepożądanych.

O tym jak przygotować się do nowych wyzwań, i w jakim stopniu może Państwu pomóc oferta konsorcjum brokerskiego Mentor/MedRisk opowida Dawid Chwiałkowski.

A już wkrótce w naszej ofercie kolejne narzędzia, pomocne w budowaniu jakości w szpitalach. Warto śledzić nasz profil.

Cały wykład, już po montażu, czeka na naszych klientów w strefie klienta.