dobrze wiedzieć!
wstecz
Lepiej późno niż wcale.
12/11/2023, 14:54
Dawid Chwiałkowski

Po ponad pięciu latach od zaczęcia obowiązywania przepisów RODO Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził „Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” przygotowany przez Polską Federację Szpitali.

Jest to drugi kodeks zatwierdzony przez PUODO. Co istotne reguluje on kwestie przetwarzania i ochrony danych w placówkach szpitalnych, w przeciwieństwie do pierwszego, który skupiał się na mniejszych placówkach.

Kodeksy postępowania w założeniu mają pomóc we właściwym stosowaniu RODO z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania i stanowić swoistą prostą instrukcję dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Więcej informacji pod poniższym adresem:

https://uodo.gov.pl/pl/138/2929

Oba kodeksy są możliwe do pobrania pod adresem:

https://uodo.gov.pl/pl/426/1110