dobrze wiedzieć!
wstecz
Na horyzoncie zmiany dla honorowych dawców krwi
03/27/2023, 12:22
Dawid Chwiałkowski

Ministerstwo Zdrowia przy okazji uchwalania ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie planuje wprowadzenie dodatkowych odznak dla honorowych dawców krwi. Zmiana jest symboliczna i ogranicza się do przyznania nowych kategorii odznak dla wyjątkowo hojnych dawców.
Zgodnie bowiem z przepisami dyrektywy UE 2002/98/WE krwiodawstwo powinno być dobrowolne i nieodpłatne.

Ujednolicony ma zostać również wzór legitymacji honorowego dawcy i procedurę jej wydawania, aby uniknąć oszust w tym zakresie.

Nowe przepisy mają również regulować, doprecyzować i usystematyzować w skali ogólnopolskiej zasady zwrotu kosztów dojazdu , uprawnień dla dawców, zgody dawcy krwi na oddanie krwi, z której będzie jasno wynikało, iż wyraża on zgodę na zbycie krwi i jej składników w celu przetworzenia w krwiopochodne produkty, etc.

Projekt ustawy dostępny jest pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370103