dobrze wiedzieć!
wstecz
NIL i MZ o problemach z e-Receptami
07/04/2023, 13:09
Dawid Chwiałkowski

Receptomaty, recepty na żądanie, itp. to ostatnio gorąco dyskutowany temat. Bez wątpienia jest to jedna z wielu nieścisłości w polskim systemie ochrony zdrowia. Propozycje jej rozwiązania, zgoła inne, zaprezentowały Ministerstwo Zdrowia oraz Naczelna Izba Lekarska.

Ministerstwo zapowiedziało wprowadzenie obostrzeń i limitów w systemie elektronicznym oraz nowe regulacje dotyczące wypisywania leków psychotropowych. W ślad za wypowiedzią Ministra „Lekarz na 10 h będzie mógł wystawić recepty 80 pacjentom, łącznie będzie to maksymalnie 300 recept. Nie będzie też można wypisać recepty na leki psychotropowe bez wcześniejszego badania pacjenta”.

Naczelna Izba Lekarska podchodzi to problemu trochę inaczej wskazując między innymi, że wprowadzenie ograniczania liczby wystawianych recept nie rozwiązuje problemu związanego z działalnością receptomatów. Według ww. zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie jednolitego standardu świadczeń telemedycznych czy udzielenie lekarzowi praktycznej możliwości bezpośredniego dostępu do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym również udzielanej w innych podmiotach wymaganej dla danego świadczenia, w tym historii recept.

Źródła poniżej:

https://nil.org.pl/aktualnosci/8120-nil-poszukuje-najlepszych-rozwiazan-w-sprawie-receptomatow

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozwiazania-zapobiegajace-lamaniu-prawa-przy-wystawianiu-recept