dobrze wiedzieć!
wstecz
Niekończący się spór o ustawę o jakości!
02/07/2023, 12:55
Marcin Śliwka

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad 72. posiedzenia Sejmu posłowie mieli ponownie zająć się projektem tytułowej ustawy. Podkomisja nadzwyczajna w swoim sprawozdaniu z dnia 3 lutego wniosła o przyjęcie projektu. Komisja zdrowia nie przyjęła jednak sprawozdania jej z prac.

Nie słabną uwagi krytyczne do projektu i prac podkomisji, gdzie podczas jej pracy zgłoszono aż 92 poprawki. Główne zarzuty niezmiennie dotyczą kwestii braku niezależności akredytacji ze względu na przejęcie obowiązków Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia czy braku prawdziwego systemu no-fault.

Posłowie opozycji zapowiadają złożenie wniosku o odrzucenie projektu w całości.

Co ciekawe w przypadku pierwszego wniosku o odrzucenie przeciwko było aż 441 posłów. Widać zatem, że sytuacja jest zmienna i dynamiczna.

Więcej informacji o aktualnej sytuacji na stronie Sejmu RP pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9EE9980A5E65A61EC125892600496950&fbclid=IwAR1z2JTtGsdVzcBIfDMLl9_2gD77jI1qzstxne5PKyzLN5Smt1hnc2b_CVc