dobrze wiedzieć!
wstecz
Nowe przepisy dla ratowników medycznych
06/28/2023, 10:34
Dawid Chwiałkowski

W ostatni czwartek 22 czerwca w życie weszły przepisy długo wyczekiwanej ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

Akt prawny kompleksowo określa zasady i warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego, zasady i organizację kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, organizację i zakres działania samorządu ratowników medycznych oraz zasady odpowiedzialności zawodowej ratowników medycznych.

Oprócz tego Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Spotkało się ono z różnymi opiniami, również częścią krytycznych.

Szczegółowe informacje na naszym najbliższym piątkowym szkoleniu o godz. 11.00

Udział bezpłatny dla klientów konsorcjum Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk / Mentor S.A. .

Zapisy przez strefę klienta w prawym, górnym rogu.