dobrze wiedzieć!
wstecz
Nowy statut i zadania Centrum Monitorowania Jakości
10/03/2023, 13:42
Dawid Chwiałkowski

29 września w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano nowe zarządzenia MZ w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Zgodnie z jego zapisami, jak i zapowiedziami nowej dyrektor, Centrum ma działać w przyszłości zdecydowanie bardziej proaktywnie.

Do nowych zadań CMJ, poza dotychczasowymi, należeć mają inicjowanie projektów projakościowych w ochronie zdrowia, rozwijanie kompetencji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w prowadzeniu analizy działalności leczniczej, opracowywanie metodologii badań opinii i doświadczeń pacjentów, a także przeprowadzanie tych badań i analizowanie ich wyników oraz opracowywanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, opracowywanie projektu ankiety badania opinii i doświadczeń pacjentów (zgodnie przepisami art. 20 ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta).

Więcej w dokumencie dostępnym do pobrania pod poniższym adresem:

https://dziennikmz.mz.gov.pl/actbymonths