dobrze wiedzieć!
wstecz
Ostatni dzwonek i do czterech razy sztuka?
06/12/2023, 12:26
Dawid Chwiałkowski

Przed nami kolejne, jedno z ostatnich w bieżącej kadencji, posiedzenie Sejmu. Czy Ministerstwu Zdrowia uda się w końcu przeforsować planowane od miesięcy projekty ustaw?

Przypominamy, że prace sejmowe dotyczyć będą między innymi:

- ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, w formie projektu poselskiego;

- ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, również w formie projektu poselskiego, gdzie powołany ma zostać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych;

- ustawy o niektórych zawodach medycznych, w której dokonano roszad w liście regulowanych zawodów;

- ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w formie projektu obywatelskiego, gdzie znajdują się założenia ogólnokrajowej refundacji procedury in vitro.

Więcej informacji na stronie Sejmu RP pod poniższymi linkami:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PorzadekObrad.xsp

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/proces.xsp?page=1

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A1CC1BC02EE232FAC12589B80041E7E3

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A8C9C92556994FCFC12589B80041A4C4