dobrze wiedzieć!
wstecz
Ostatni webinar przed wakacjami
06/21/2023, 08:01
Marcin Śliwka

Tak właściwie to mieliśmy już kończyć 8 sezon projektu MedWeb#SZKOLENIA i udać się na zasłużone wakacje. Wpadł nam jednak jeszcze jeden pomysł do głowy.

"Prawne aspekty wykonywania zawodu ratownika medycznego" to tytuł ostatniego szkolenia przed sezonem urlopowym. Webinar jest skutkiem publikacji Ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz o samorządzie ratowników medycznych. Ustawa była długo wyczekiwana. Nasze spotkanie ma przybliżyć zasady wykonywania zawodu z uwzględnieniem miejsca wykonywania i formy organizacyjno prawnej wykonywania zawodu ratownika medycznego. Druga kategoria informacji zawartych w szkoleniu to udzielanie świadczeń i czynności ratunkowych. Pewnym novum w ustawie jest uprawnienie do stwierdzania zgonu – ten aspekt zostanie omówiony na równi z komentarzem do kompetencji ratowników oraz omówieniem zakresu czynności samodzielnych i tych na zlecenie lekarza. Istota samorządu zawodowego polega także na odpowiedzialności zawodowej co wymaga zapoznania środowiska z regulacjami dotyczącymi takiej odpowiedzialności oraz ze strukturą sądownictwa zawodowego.

Agenda szkolenia wygląda następująco:

Ratownik medyczny – stary nowy zawód

Formy wykonywania zawodu

Wykonywanie zawodu – poszczególne rodzaje aktywności

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Kompetencje ratownika medycznego

Dokumentacja medyczna

Samorząd zawodowy (struktura samorządu) i rejestr ratowników medycznych

Ścieżka kariery ratownika medycznego

Ochrona ratownika medycznego

Szkolenie tylko dla naszych klientów. Zaprasza konsorcjum Mentor S.A. / Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk wraz z Agnieszką Sieńko.

Rejestracja za pomocą strefy klienta na portalu www.medrisk.pl