dobrze wiedzieć!
wstecz
OZZPiP o podawaniu zamiennika leku.
10/09/2023, 14:40
Dawid Chwiałkowski

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych pod koniec września br. zwrócił się do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych o przedstawienie aktualnego stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie podawania zamienników leków samodzielnie przez pielęgniarki i położne w warunkach lecznictwa stacjonarnego w świetle obowiązujących przepisów.

W odpowiedzi Naczelna Rada wskazała, iż niezmiennie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach realizacji zlecenia lekarskiego pielęgniarka lub położna nie prawa zastępować wskazanych przez lekarza leków ich zamiennikami. W takim przypadku to na lekarzy ciąży obowiązek dokonania wpisu odstawienia zleconego wcześniej leku i wpisać właściwy zamiennik.

Co więcej, NRPiP wskazuje, że w przypadku podstaw, „aby w ramach realizacji zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną, zastępować wskazane przez lekarza leki ich zamiennikami. Ewentualną odpowiedzialność za wystąpienie następstw podania ponosiłaby pielęgniarka lub położna, które pomimo zlecenia lekarskiego, podały zamiennik w miejsce wskazanego przez lekarza leku.”

Więcej pod adresem: https://ozzpip.pl/pielegniarka-samodzielnie-nie-moze-podac-zamiennika-leku/