dobrze wiedzieć!
wstecz
Pierwsi prelegenci zaprezentowani
03/19/2024, 10:24
Marcin Śliwka

Do współpracy zaprosiliśmy szereg ekspertów, praktyków i menedżerów zdrowia. Dziś przedstawiamy pierwsze sylwetki, a są to:

Agnieszka Pietraszewska-Macheta - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 2016 r. zastępca dyrektora ds. służb mundurowych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, a w latach 2020-2021 pełniła obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Obecnie, od 22 maja 2023 r. jest dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autorka i współautorka wielu publikacji m.in. jest współautorką komentarzy do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wielu innych publikacji związanych z tematyką funkcjonowania ochrony zdrowia.

dr Marek Tombarkiewicz – Lekarz, Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych.

Dyplom lekarza uzyskał na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Zabrzu, gdzie obronił także pracę doktorską. Pracę zawodową rozpoczął w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, gdzie po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii został Zastępcą Ordynatora w OIT. Następnie został Ordynatorem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich. Pełnił funkcję Pełnomocnika wojewody ds. ratownictwa medycznego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa świętokrzyskiego, gdzie zajmował się wdrażaniem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i funkcjonowaniem systemu PRM. W latach 2007 – 2015 był Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W latach 2016-2018 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ukończył studia menadżerskie z zarządzania jednostkami służby zdrowia – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Program Master of Business Administration w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe; Medycyna Bólu, a także z zakresu Prawa medycznego, bioetyki z elementami socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest Wizytatorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Prowadzi szkolenia z zakresu jakości i bezpieczeństwa pacjentów w systemie ochrony zdrowia. Jest ekspertem w Agencji Badań Medycznych.

prof. Maciej Banach - Kierownik Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi.

Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w MNiSW w latach 2010-2012, w latach 2014-2021 był dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jest Kierownikiem Zakładu Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii UM w Łodzi i Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz adiunktem w Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore USA – 3 najlepszego szpitala na świecie wg rankingu Newsweek 2023. Jest Sekretarzem Generalnym Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego oraz Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Pełni także funkcję przewodniczącego Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration Group, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych. Jest założycielem i prezesem fundacji - Think-Tank "Innowacja dla zdrowia". Opublikował ponad 1500 prac z zakresu kardiologii prewencyjnej i badań nad miażdżycą znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (wg Clarivate), a także w grupie 5 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie zaburzeń lipidowych. Jest laureatem wielu nagród, w tym: 5 doktoratów Honoris Causa: Uniwersytetu w Zagrzebiu (2022), Uniwersytetu w Koszycach (2020), Uniwersytetu w Bukareszcie (2019), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018).

Zapraszamy przedstawicieli szpitali i ośrodków medycznych do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Zaplanowana przez nas 3-dniowa konferencja to nie tylko merytoryczne wykłady, ale także możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń osób na co dzień stykających się z wyzwaniami branży medycznej.

Wszystkie szczegóły są dostępne tutaj.