dobrze wiedzieć!
wstecz
Realna możliwość kontaktu telefonicznego z placówką leczniczą
05/16/2023, 11:41
Dawid Chwiałkowski

Placówki medyczne, które w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, mają obowiązek takiej organizacji pracy, aby zapewnić swoim pacjentom realną możliwość kontaktu telefonicznego – to stwierdzenie Rzecznika Praw Pacjenta po raz kolejny zostało potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Sygn. akt V SA/Wa 2642/22).

W tej konkretnej sprawie chodziło placówkę POZ i możliwość rejestracji drogą telefoniczną. W postępowaniu wyjaśniającym wszczętym przez RPP przeciwko ww. ustalono, iż pacjenci nie mają możliwości rejestracji na wizytę ponieważ odbierano tam jedynie co piąte połączenie. Praktykę uznano za naruszenie zbiorowych praw pacjenta. Według RPP placówka medyczna ma obowiązek zapewnić pacjentowi możliwość kontaktu telefonicznego bez zbędnej zwłoki czyli połączenie telefoniczne powinno być odebrane od razu bądź po krótkim czasie oczekiwania.

Więcej informacji na stronie RPP dostępnej pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rpp/sad-potwierdza-stanowisko-rzecznika-praw-pacjenta