dobrze wiedzieć!
wstecz
Recepty, refundacja, etc.
08/07/2023, 13:44
Dawid Chwiałkowski

W ostatnich dniach ponownie rozgorzały dyskusje nad tematem systemu wystawiania recept przez lekarzy. Należy również pamiętać, że obecnie procedowana w parlamencie jest nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Ponadto od kilku dni funkcjonuje rozporządzenie ograniczające możliwość przepisywania leków psychotropowych i przeciwbólowych, które na podstawie głosów ze środowiska,  sprawia czasami nie lada problem z ich wystawieniem. Problem na tyle duży i istotny, iż MZ wskazał, że szpitale mogą wystąpić do Ministerstwa Zdrowia (…) z prośbą o karencję w stosowaniu obostrzeń wynikających z rozporządzenia.

W międzyczasie na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej pojawił się interesujący materiał krótko ilustrujący jak z kwestiami recept i refundacji poradzono sobie w takich państwach jak Izrael, Szwajcaria i Malta. W przypadku refundacji wskazuje się tutaj przede wszystkim na automatyzację całego procesu, tak aby zwolnić lekarzy z każdorazowego obowiązku ustalania stopnia refundacji leków. Ze środowiska płyną również głosy, że może warto by w cały proces wystawiania recept w zdecydowanie większym stopniu zaangażować farmaceutów.

Jakie jest Państwa zdanie w tym temacie?

Więcej pod poniższymi linkami:

  • Ustawa refundacyjna na stronie Sejmu RP:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3408

  • Materiał Naczelnej Izby Lekarskiej:

https://nil.org.pl/aktualnosci/8143-rola-lekarza-i-lekarza-dentysty-w-systemie-refundacji-pierwsza-czesc-rozmow-o-ochronie-zdrowia-na-swiecie%C2%A0