dobrze wiedzieć!
wstecz
Rzecznik o zbiorowych prawach pacjentów
01/29/2024, 13:34
Dawid Chwiałkowski

Wraz z początkiem roku pojawił się rejestr decyzji wydanych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w 2023. Z opublikowanej tabeli możemy dowiedzieć się miedzy innymi co było przedmiotem postępowań, czy i jakie prawa zostały uznane za naruszone oraz czy od decyzji RPP została złożona skarga do sądu administracyjnego.

W sumie zestawienie obejmuje aż 301 pozycji, co z pewnością stanowi nieocenione źródło wiedzy na temat przestrzegania praw pacjenta w Polsce.

A wśród nich chociażby:

- ograniczenie pacjentom możliwości zarejestrowania się drogą telefoniczną (zdecydowanie królująca kategoria);

- ograniczenie pacjentom/przedstawicielom ustawowym lub osobom upoważnionym przez pacjentów możliwości uzyskania bez zbędnej zwłoki pełnego dostępu do dokumentacji medycznej;

- problemy z umożliwieniem odwiedzin pacjentów na oddziałach szpitalnych;

- ograniczanie przedstawicielom ustawowym pacjentów (innym osobom upoważnionym) dostępu do informacji o pacjencie drogą telefoniczną, np. z powodu powtarzalnych trudności organizacyjnych;

- pobieranie od pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaty za odwołanie wizyty;

- uzależnianie udostępnienia dokumentacji medycznej od wizyty u lekarza (wyniki badań);

- postępowanie niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Zachęcamy do dogłębnej lektury.

Poniżej załączamy link do rejestru:

https://www.gov.pl/web/rpp/rejestr-decyzji-wydanych-w-sprawach-praktyk-naruszajacych-zbiorowe-prawa-pacjentow