dobrze wiedzieć!
wstecz
Telefony, telefony…
12/15/2022, 13:23
Marcin Śliwka

Pandemia koronawirusa utrudniła kontakty między szpitalami (i innymi placówkami ochrony zdrowia) a pacjentami. Przez ostatnie lata do biura Rzecznika Praw Pacjenta dość często wpływały skargi od pacjentów, którzy nie mogli dodzwonić się do lekarzy, oraz napotykali problemy w utrzymaniu informacji medycznych drogą zdalną. Te przypadki były wielokrotnie kwalifikowane jako praktyki naruszające tzw. zbiorowe prawa pacjentów.

Czy dodzwonienie się do szpitala jest możliwe? Na co powinny zwrócić uwagę osoby zarządzające podmiotami leczniczymi? O tych i innych problemach mówił doktor Marcin Śliwka, podczas cyklu konferencji pt. "Era post-covidowa w szpitalach", które odbyły się jesienią 2022 r. dzięki współpracy konsorcjum Mentor S.A. / Centrum Zarządzania Ryzykiem Medycznym MedRisk sp. z o.o. z IRONteam.

Doktor Marcin Śliwka jest doświadczonym trenerem i wykładowcą akademickim, współpracującym z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wspiera swoją wiedzą placówki medyczne w zakresie prawa cywilnego i medycznego. Od lat współpracuje także z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną praw pacjenta. Jest również doktorem nauk prawnych i autorem ponad stu artykułów oraz opracowań z prawa medycznego, a także podręczników akademickich poświęconych problematyce prawa medycznego oraz praw pacjenta. Pełni funkcję Prezesa Zarządu MedRisk.