dobrze wiedzieć!
wstecz
Ustawa o niektórych zawodach medycznych w Sejmie
05/08/2023, 09:55
Dawid Chwiałkowski

Na jutro, tj. 9 maja, zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia w przedmiocie pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia liczą na optymistyczny przebieg parlamentarnej ścieżki legislacyjnej i poddanie projektu pierwszemu plenarnemu głosowaniu już podczas kolejnego majowego posiedzenia Sejmu.

Przypomnijmy, że treść ustawy reguluje zasady uczenia, wykonywania, uzyskiwania kwalifikacji oraz etyki zawodowej 17 profesji medycznych - asystentki stomatologicznej, dietetyka, elektroradiologa, higienistki stomatologicznej, logopedy, opiekuna medycznego, optometrysty, ortoptysty, podiatry, profilaktyka, protetyka słuchu, technika dentystycznego, technika farmaceutycznego, technika masażysty, technika ortopedy, technika sterylizacji medycznej oraz terapeuty zajęciowego.

Nie wszyscy przedstawiciele ww. zawodów są jednak zadowoleni z obecnego kształtu projektu. Negatywne głosy płyną od logopedów czy części dietetyków, którzy chcą, aby wykonywane przez nich zawody uregulowane zostały w odrębnych aktach prawnych.

Więcej informacji na stronie Sejmu RP pod adresem:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/calendar.xsp?fbclid=IwAR03kQ0V4q8YGFBbtpxkkRWYgZ-o3k4pnGrCTEWdlPFzmuwz4C3XaAx3_eo#date=2023-05-09

Tekst ustawy dostępny jest do pobrania pod adresem:
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3183