dobrze wiedzieć!
wstecz
Uwaga na zawyżone opłaty
09/04/2023, 12:10
Marcin Śliwka

Mamy kolejną decyzję w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Tym razem temat na czasie ponieważ dotyczy pobierania opłat za świadczenia zdrowotne od obcokrajowców przez prywatne placówkę ochrony zdrowia.
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że podmioty lecznicze, które udzielają świadczeń zdrowotnych w trybie komercyjnym, nie mogą różnicować wysokości opłat za poszczególne świadczenia od tego, czy pacjent jest obywatelem polskim, czy też nie. Placówka medyczna nie może uzależniać wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.