dobrze wiedzieć!
wstecz
Wskaźniki jakości w ochronie zdrowia
01/22/2024, 12:46
Dawid Chwiałkowski

Zespół ds. opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej zakończył pracę. Przedstawił m.in. 36 wskaźników oceny jakości z zakresu obszaru klinicznego - 4 dla neurologii, 4 dla ortopedii, 4 dla chirurgii naczyniowej, 4 związane z przeszczepem tkanek i narządów, 4 dla ginekologii i położnictwa, 3 dla okulistyki, a 13 kolejnych to wskaźniki ogólne.

Jak wynika z przepisów ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, jakość ma być mierzona z wykorzystaniem wskaźników mieszczących się w zakresie obszarów: klinicznego, konsumenckiego, zarządczego. Listę wskaźników tworzono na podstawie dostępności danych i doświadczeń innych krajów, które mają długoletnią historię pomiarów jakości w ochronie zdrowia.

Następnie zastanawiano się co z tego sprawdzonego zestawu wskaźników stosowanych w innych krajach jest możliwe do wdrożenia w Polsce, uwzględniając zarówno naszą specyfikę, jak i dostępność do danych oraz potrzeby i priorytety. Zalecane jest, żeby w obszarze zarządczym wskaźniki służyły wyłącznie do benchmarkingu. Natomiast ze wskaźników klinicznych i konsumenckich na pewno niektóre będą premiowane dodatkowym finansowaniem, ale zapewne po okresie przejściowym potrzebnym na obserwację i wypracowanie metody premiowania. Ze względu na fakt, iż migracja pacjenta pomiędzy poziomami i placówkami systemu jest bardzo duża, trudno ocenę jakości opieki klinicznej w chorobach przewlekłych przypisać do jednego podmiotu.

Zespół odstąpił od rekomendacji wskaźników klinicznych w AOS i POZ. Natomiast na pewno można i należy mierzyć tam jakość konsumencką i zarządczą, szczególnie w procesie obsługi pacjenta. To np. informacja czy łatwo można się zarejestrować lub odwołać/zmienić termin wizyty, w jaki sposób, jak długi jest czas oczekiwania, czy wizyta jest potwierdzana elektronicznie poprzez sms lub e-mail.

Druga kwestia to ocena przebiegu wizyty przez pacjenta. Rekomendacje powstały w zespole liczącym prawie 30 osób. Skład zespołu był określony w zarządzeniu ministra zdrowia. 30 osób z przekrojowym i wieloletnim doświadczeniem pracy w różnych rolach w systemie ochrony zdrowia, co zdecydowanie pozwoliło utworzyć kompetentny, uzupełniający się zespół multidyscyplinarny.