dobrze wiedzieć!
wstecz
Zmiana przepisów dla pielęgniarek i położnych
04/05/2024, 12:34
Dawid Chwiałkowski

Do konsultacji publicznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

Projektowane rozporządzenie wprowadza między innymi możliwość wykonywania przez pielęgniarki następujących czynności: wykonywanie badania USG, pobieranie materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów, rozporządzenie rozszerza również katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez pielęgniarkę systemu.

W rozporządzeniu zrezygnowano z określania dróg podania produktów leczniczych, gdyż wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego. Natomiast zachowane zostały dotychczasowe wymogi dotyczące podawania produktów leczniczych drogą doszpikową, warunkowane posiadaniem właściwego kursu lub specjalizacji obejmującej treści z tego zakresu.

Więcej informacji oraz treść projektu dostępna jest pod poniższym adresem. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12382901/katalog/13044751