dobrze wiedzieć!
wstecz
Znaczące ułatwienie dla lekarzy przygotowujących się do PES
04/24/2023, 12:47
Dawid Chwiałkowski

Naczelna Izba Lekarska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lekarzy przygotowujących się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Po korzystnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeciwko Centrum Egzaminów Medycznych zostały upublicznione bazy pytań wraz z kluczem poprawnych odpowiedzi z egzaminów przeprowadzonych w latach 2018-2020 z 57 specjalizacji. Ostatnio opublikowano również materiały z egzaminów z lat 2021-2022 z 56 specjalizacji.

Jak wskazuje prezes NRL powszechny dostęp do pytań i odpowiedzi z egzaminów specjalizacyjnych umożliwi nadzór nad ich jakością oraz przyczyni się do lepszego przygotowania zdających.

Więcej informacji oraz bazy pytań do pobrania na stronie internetowej NIL pod poniższymi adresami:

https://nil.org.pl/aktualnosci/8043-kolejne-pytania-z-pes-udostepnione%C2%A0

https://nil.org.pl/aktualnosci/8012-sukces-samorzadu-lekarskiego-nil-udostepnia-pytania-z-pes